Sponzoři

Program Mládež kraji Vysočina každým rokem organizuje rozdělení peněz na projekty realizované mládeží na území kraje Vysočina. I naše akce by bez tohoto programu nevznikla.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina působí už od roku 2001. Vznikla za účelem koordinace činnosti neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v kraji Vysočina, zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. Sdružuje dětské organizace napříč celou Vysočinou.

Město Třebíč každoročně podporuje mnoho projektů majících za cíl zvelebení města a zlepšení kvality života místních obyvatel.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je ústřední orgán státní správy pro všechny druhy škol, vědní politiku, výzkum a vývoj, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.


Spolupracující organizace

Pobočka Vysočina České astronomické společnosti sdružuje zájemce o astronomii a příbuzné oblasti. Pobočka působí především v Kraji Vysočina.

Posláním DDM Třebíč je širokou nabídkou atraktivních možností poskytovat každému zájemci aktivní trávení volného času a podporovat tak zdravý životní styl. Umožňovat zajímavé formy rekreace a odpočinku a přitom nenásilnou formou předávat nejmladší generaci znalosti a dovednosti nutné pro další praktický život.

Mozek je jako sval. Stejně jako posilujeme tělo pro lepší fyzickou kondici, je potřeba trénovat mozek pro dobré mentální výkony.

Pracoviště ve Studenci je dynamicky se rozvíjející součást ÚBO, kde se nacházejí velmi dobře vybavené molekulárně-genetické/genomické, fyziologické a mikroskopické laboratoře. Velkou devizou pracoviště je rovněž moderní akreditované chovné zařízení pro drobné savce, ptáky a obojživelníky (kompletně rekonstruované v roce 2018) a polopřirozené venkovní chovy obojživelníků a ptáků.

Třebíčská hvězdárna je od září 2011 provozována Domem dětí a mládeže Třebíč. Hvězdárnu najdete na jihozápadním okraji Třebíče ve čtvrti Horka – Domky. Hvězdárna se zabývá prací s mládeží a programy pro veřejnost.

Astronomický ústav Akademie věd České republiky (AsÚ) je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti astronomie a astrofyziky, především hvězdnou a galaktickou astronomií, fyzikou meteorů, sluneční astronomií a pohybem kosmických těles.

Kulturní a společenskovědní magazín trebic.news hrdě podporuje aktivity mládeže ve prospěch veřejnosti.

Naše 3D tiskárny si užije hlavně ten, kdo se chce věnovat samotnému 3D tisku a potřebuje realizovat svoje nápady nebo tvořit prototypy. V Xb printers nám nejde o velkoprodukci. Chceme kvalitu a spolehlivost. To co nás zajímá je solidní stroj, který zvládne účelně využívat prakticky kdokoliv.

Zemědělství je klíčovým oborem pro budoucí rozvoj a hospodářství České republiky. Z tohoto důvodu se firma AGRO 2000 s.r.o. rozhodla založit soukromou střední školu zemědělskou. Podpora žáků spočívá v zajištění kvalitní výuky, vyplácení motivačních prospěchových stipendií nadprůměrným žákům a mimořádných stipendií úspěšným žákům, podpora studia na vysokých školách v ČR i zahraničí a jistota získání pracovního uplatnění.